Specializace

Své potápěčské dovednosti a certifikace můžete rozšiřovat pomocí PADI SPECIALIZACÍ - kurzů, zaměřených na perfektní zvládnutí konkrétních podvodních činností. 


ENRICHED AIR DIVER

Potápění s obohaceným vzduchem (NITROX) znamená, zvláště při opakovaných ponorech, prodloužení bezdekompresních časů a méně únavy.

Zjistit více

DRY SUIT DIVER

Kurz potápění v suchém obleku vám otevře nové možnosti potápění v lokalitách s chladnější vodou.

Zjistit více

SIDEMOUNT

Při správném nastavení a zvládnutí potřebných technik přináší sidemount konfigurace výstroje větší flexibilitu a pro plavání vhodnější, více proudnicový profil.

Zjistit více


DEEP DIVER

Tato specializace posune vaše hloubkové limity na hranici rekreačního potápění, do hloubky 40 m.

Zjistit více

SELF RELIANT DIVER

Buddy systém se díky tomuto kurzu dostává na ještě vyšší úroveň bezpečnosti a potápěč je lépe připraven na situace, při kterých se z nějakého důvodu ocitne pod vodou sám.

Zjistit více

ICE DIVER

Potápění pod ledem má svá speciální pravidla a postupy a to jak pro samotné potápěče, tak pro osoby provádějící jištění na hladině.

Zjistit více